Ilahduin, koska aloin pitää mahdollisena, että voin osallistua Suomen Luonnonsuojeluliiton toimintaan. Kyllä ajan saa kulumaan aivan paikallistasolla. Luonnonsuojelu ja henkisyys käyvät käsikädessä.