Kun tontteja ajatellaan myydyksi ja kyseessä katsotaan olevan rakennusoikeudellisten tonttien myynnistä sekä nämä myyntitulot diskontataan nykyhetkeen, niin onko kyseessä sitten yksityiselle henkilölle pääomitus vaiko pitäisikö käsitellä tällaista tapausta maata myyvänä yrityksenä, jolloin sen talous ja tulos määräytyvät yritystaloutena liiketaloudellisin periaattein s, e tuloja ei pääomitettaisi. Yleensä myydään maa- ja metsätaloustilan maita, jolloin siis suoritetaan pääomitus tällaisena tapauksena. Miten pitäisi arvioida tilannetta tällöin ? En koe olevani asiantuntija, mutta tuntuisi siltä kyse on maata myyvästä yrityksestä, jolloin ei pääomitusta suoritettaisi. En nyt ole yhtään varma asiasta. Valitettavasti en ole koskaan tullut kovinkaan perhetyneeksi asiaan. Olen kyllä joskus hieman pohtinut asiaa. Pääomitus kai tehdään silloin yleensä, kun yrityksen arvoa ratkotaan ja esim pellon arvo voidaan ratkoa pääomittamalla, samoin puuston arvo. Aiemmin esim. pellon arvoa ratkottiin korvaustilanteessa juuri näin ( nyk. kauppahintamentelmä ). Asiaa voi tarkastella siten, että milloin tarvitsee ratkoa yrityksen arvoa voidaan pääomitus suorittaa ja jos tarkastellaan yrityksen tulosta on kyse kirjanpitoon perustuvasta tuloksen laskennasta. Tuntuu myös siltä, että maata jos myydään niin kyse yrityksen osan menettämisestä ja esim. jos peltoa menetetään, niin peltojen arvo lasketaan pääomittamalla ( jolloin tutkitaan nettotuotto, joka sitten pääomitetaan ). Mutta jos on kyse maata myyvästä yrityksestä niin maan myyntitulot ovat kyllä liiketaloudellista tuloa yritykselle. Esim. yrityksen myynnissä arvo voidaan ratkaista pääomistusperustaisesti, mutta jos tulkitaan yritykseksi, joka myy maata ... ristin käteni.